Все про Кратом

Фармакологія кратома

pharmacology of kratom

Фармакологія кратома: докладний розбір складу та пояснення деяких унікальних властивостей цієї рослини.

У цій статті буде розказано про основні фармакологічні властивості кратома, чия латинська назва – «Mitragyna speciosa», що перекладається, як «Мітрагінія прекрасна». Також, тут описані основні аспекти його дії на організм людини, і поради, які допоможуть користувачам кратома уникнути можливих негативних ефектів.

Фармакологія даної рослини є найцікавішою темою для досліджень: вона складна, і до наших днів мало вивчена. Для спрощення статті, наведеної нижче, автор спробує максимально стиснути викладену в ній інформацію, не вдаючись у зайві деталі.

І, якщо ви вважаєте цю роботу надто складною – врахуйте, що в повному вигляді, без спрощень, ця праця була б раз на десять довшою.

Основними за масою алкалоїдами, які також вважаються головними діючими речовинами кратома, є сполуки мітрагінін і 7-гідроксимітрагінін. Це не єдині речовини, що реалізують ефект кратоми, але інші ми розберемо пізніше.

Обидві ці сполуки є частковими агоністами (активаторами) мю-опіоїдних рецепторів, причому 7-гідроксимітрагінін має до цих рецепторів набагато більшу спорідненість. Це означає, що він активує рецептор при значно нижчих концентраціях у крові, ніж мітрагінін.

А тому, 7-гідроксимітрагінін – найпотужніший з них агоніст мю-опіоїдних рецепторів, але він міститься в листі кратома в набагато нижчих кількостях. Так, за деякими даними, у Тайських штамах кратома міститься близько 66% мітрагініну від загальної кількості алкалоїдів у сухому листі.

7-гидроксимитрагинина, а, у тому ж штамі (сорті) виявлено лише 2% від суми алкалоїдів. Те ж джерело стверджує, що Малайзійські сорти містять лише 12% мітрагініну від усієї маси алкалоїдів, що говорить про значну різницю складів, між штамами різного географічного походження. Імовірно, це пов’язано з відмінністю кліматичних умов та складів ґрунтів.

Унікальні властивості кратома

Втім, у заголовку написано про унікальні властивості алкалоїдів кратома, а тому перейдемо до них.

Що ж, ось і настав час розповісти про виняткові властивості алкалоїдів кратома. Справа в тому, що, з’єднуючись з мю-опіоїдним рецептором, мітрагінін і 7-гідроксимітрагінін (а також, їх родич і метаболіт мітрагінін-псевдоіндоксил), активують виключно нейронний шлях, пов’язаний з G-білком (що відповідає за аналгезію, седацію, а також , частково, за «ейфоричний» ефект), однак, не активує сигнальний шлях бета-аррестинів (чия активація прискорює зростання толерантності та залежності, і викликає пригнічення дихання), як це роблять «класичні» морфіноподібні опіоїди. Завдяки цьому кратом має унікально менший потенціал розвитку толерантності, звикання та адикції порівняно з більшістю інших опіоїдів.

Однак, все ж, він володіє ним, і рекомендується бути обережним з цією унікальною і, дійсно, дуже корисною, у багатьох випадках, рослиною, щоб не допустити розвитку звикання.

Правила профілактики виникнення толерантності та адикції дуже прості: не приймайте кратом (особливо високі дози) частіше двох-трьох разів на тиждень, причому краще не пити кратом без великої потреби більше двох днів поспіль. Також, користувачам кратома, особливо тим, хто приймає високі дозування, необхідно робити перерви, хоча б, на 7-10 днів, під час яких кратом не повинен вживатися взагалі.

Говорячи ж про інші властивості мітрагініну і 7-гідроксимітрагініну, зауважимо, що ці сполуки блокують каппа- і дельта-опіоїдні рецептори, нехай і з невисокою спорідненістю. Блокада цих двох рецепторів (особливо каппа-опіоїдного) пригнічує дисфорію та тривогу, що, ймовірно, впливає на загальний ефект кратоми, надаючи йому ще один механізм, що реалізує антидепресивні та анксіолітичні властивості оного.

Втім, цікавішою буде така властивість мітрагініну. Адже, крім усіх інших властивостей, мітрагінін є атиповим антипсихотиком. Слабкі. Проте деякі ефекти, характерні для антагоністів/слабких часткових агоністів дофамінових D2 рецепторів, у дуже великих дозах можуть починати проявлятися. При високих концентраціях це дає короткого легкий антипсихотичний ефект.

Зрідка, у великих дозах, деякі сорти кратоми можуть викликати побічні ефекти, характерні антипсихотикам, однак у рази слабші. Зазвичай, це такі ефекти, як моторні тики, або легка акатизія, але це виявляється далеко не у всіх, і, мабуть, сильніше виражено у тих, хто має толерантність до ефектів кратома, як, а2-агоніста і а1-антагоніста (де а1 і а2 – це адренорецептори першого та другого підтипів), а також, як, NMDA-антагоніста.

Не менш цікавою є інформація про те, що мітрагінін взаємодіє з серотоніновими рецепторами. Точніше, будучи індольним алкалоїдом, мітрагінін би більше дивував,не зв’язуйся він із ними, але, у його випадку, цікавий характер цього зв’язку.

Точно відомо про це тільки те, що мітрагінін блокує серотоніновий рецептор 5-НТ2а, причому дуже потужно. Це саме той рецептор, який є мішенню класичних психоделиків, а тому, кратом добре допомагає припинити їхню дію в момент, коли це необхідно. У всіх випадках він чудово і швидко припиняє психоделічний ефект, не перетворюючи людину на подобу овочів, як, наприклад, укол аміназину, або прийом пари таблеток клозапіну.

І, ймовірно, остання властивість мітрагініну, яку тут варто згадати – це вплив мітрагініну на Альфа-2-адренорецептори. Імовірно, мітрагінін є щодо них або повним, або сильним частковим агоністом.

Пояснення термінології: повний агоніст пов’язується зі своїми мішенями, і активує їх відсоток, близький до ста; частковий агоніст займе свої рецептори, але активує лише частину їх, а частина залишить неактивними; антагоніст, просто з’єднається з рецептором, не активує його, але й не дасть іншим сполукам його активувати.

Про Альфа-1 та Альфа-2 адренорецептори, їх роль у ЦНС, а також про дію на них кратома та його алкалоїдів, далі й піде мова.

Всі відомі алкалоїди кратоми є похідними індолу, а, конкретніше, похідними триптаміну.

Варто сказати, що на триптаміновому скелеті засновано кілька людських нейромедіаторів (серотонін, мелатонін, диметилтриптамін), а також ще більше, так званих, слідових амінів, чиї концентрації в плазмі крові занадто малі, щоб назвати їх повноцінними нейромедіаторами. Що не заважає цим також мати свої функції в нервовій системі. На жаль, на даний момент їх функції ще маловивчені наукою, хоча є безліч різних припущень, та й частина цих функцій зараз вже відома.

У будь-якому випадку, незважаючи на походження від триптаміну, мітрагінін, як і інші активні сполуки кратома, не є близькими родичами, наприклад, серотоніну, оскільки їх структура значно складніша. >. Однак, їх структурні формули дозволяють цим сполукам зв’язуватися з рецепторами серотоніну (що вище було описано на прикладі блокади 5-НТ2а рецептора), а також з такими важливими мішенями, як альфа-адренорецептори.

У цього виду рецепторів виділяють два типи: а1 та а2. Щоб ще більше заплутати читача, треба сказати що в обох цих типів є ще й свої підтипи, відзначені додатковими буквеними індексами. На щастя, такі подробиці в рамках цієї статті наводити і пояснювати немає жодної необхідності.

На а1-рецепторах надовго зупинятися немає особливої ​​потреби, оскільки вони відіграють меншу роль у фармакології кратоми. Досить буде сказати, що їх ендогенними (тобто виробленими самим організмом) агоністами є, в першу чергу, норадреналін, дещо меншою мірою – адреналін, і ще меншою мірою – дофамін. Ці три нейромедіатори разом є ядром групи, яка називається катехоламінами.

Активація а1 катехоламінами (або сполуками ззовні) викликає прискорення пульсу, скорочення гладких м’язів, через яке відбувається звуження периферичних судин (чиї стінки містять ці самі гладкі м’язи), а отже – зниження припливу крові до кінцівок, придушення апетиту і деякі інші ефекти.

Наскільки відомо, єдиним алкалоїдом кратома, селективним до а1-рецепторів, є аймаліцин, який блокує цей тип рецепторів. Ця сполука також блокує і а2-рецептор (про який мова піде далі). Проте, спорідненість до а2 у аймаліцину в 10 разів нижча, а тому, на відміну від спорідненого йохімбіну, седує, а не стимулює.

Крім мітрагініну, гідроксімітрагініну, мітрагінін-псевдоіндоксилу та інших алкалоїдів, властивих цій рослині, у всіх сортах кратома містяться сполуки, подібні як структурно, так і фармакологічно, алкалоїдам рослини Йохімбе, зокрема, йохімбіну, а також, які структурно ідентичні алкалоїдам, присутнім у Йохімбі, та тим, що містяться в Раувольфії Зміїній (аймаліцин, він же раубазин).

Мішею багатьох з них, насамперед, є альфа-2-адренорецептори. Вони працюють у людській ЦНС пресинаптичними регулюючими (також це називається ауторецепторами) рецепторами, методом негативного зворотного зв’язку не даючи виділятися в надмірних кількостях таким нейротрансмітерам, як: норадреналін, адреналін, дещо меншою мірою, дофамін, а також деяким іншим. >

Механізм регулюючої активності альфа-2-адренорецепторів буде описаний нижче.

У момент, коли концентрація норадреналіну в ЦНС стає досить високою, він активує альфа-2-адренорецептор, який не дає випускатися зі своїх сховищ – везикул (також відомих як синаптичні бульбашки) новим моноамінам, тим самим , запобігаючи накопиченню надмірного їхня кількість. Якщо ж ці рецептори недостатньо активуються норадреналіном (у разі занадто малих його концентрацій), або блокуються екзогенними (надійшли ззовні) сполуками, їх переважний ефект на вивільнення моноамінів послаблюється. Це, своєю чергою, призводить до підвищення концентрації останніх у синаптичній щілині. Однак, у разі природної регулюючої роботи а2-рецепторів, не порушеної сторонніми речовинами, рівні моноамінів не підвищуються занадто сильно. Це пов’язано з тим, що вони (переважно норадреналін) почнуть збільшувати відсоток активації рецепторів, що розглядаються в даному контексті, тим самим, зменшуючи власне вивільнення. Таким чином, дана система, що саморегулюється, устаканивается. Однак, у разі влучення екзогенних антагоністів, на зразок йохімбіну, за достатньої їх кількості, рівновага системи порушується. Це пов’язано з тим, що, незважаючи на збільшення концентрації моноамінів, занадто велика частина альфа-2 рецепторів заблокована, тобто, пов’язана з антагоністом, який просто не дає «присмоктатися» до рецептора агоніста, але і сам його не активує, залишаючи рецептор байдуже дивитися на те, що відбувається навколо, нерівноважне неподобство. Така ось «собака на сіні». Решта частини рецепторів, яка не була заблокована, занадто мало, щоб зупинити випуск моноамінів, навіть незважаючи на те, що вони всі вже активні. Таким чином, альфа-2 антагоністи працюють як таке собі «гальмування гальма».

Агоністи альфа-2 адренорецептора, що надійшли ззовні, при достатній дозі, зменшують вивільнення моноамінів, але, оскільки вони не схильні до саморегуляції, рівновага системи не відновлюється. Адже навіть якщо ендогенний норадреналін взагалі перестане виділятися, а відповідно, активувати рецептор собою, достатній відсоток а2-рецепторів вже буде активовано, і викид моноамінів не збільшиться.

Якщо проводити аналогію зі світу техніки, то антагоністи регулюють (названих пресинаптичними) ауторецепторів працюють подібно до мастила, що зменшує тертя в ланцюгу велосипеда, що покращує швидкісні характеристики при однаковому рівні зусиль . Екзогенні агоністи таких рецепторів, використовуючи подібну аналогію, у такому разі будуть чимось на кшталт піску, який, потрапивши в цей же ланцюг, тертя збільшує, що призводить до зменшення швидкості при рівних зусиллях на педалі. Приклад грубий, оскільки велосипед не є системою, що саморегулюється, але повинен бути зрозумілий.

За подібним механізмом працюють і інші пресинаптичні регулюючі ауторецептори, а також сполуки, які з ними зв’язуються.

Центральні альфа-2 агоністи дають седативний ефект, знижують тиск і часто спричиняють сон. Прикладами таких синтетичних сполук можуть стати клонідин і тизанідин, хоча, насправді, список подібних препаратів значно більше.

З природних агоністів альфа-2 рецепторів, можна виділити ті самі мітрагінін і деякі інші алкалоїди кратома, а також, каннабігерол і агматин.

У червоних сортах кратома знаходиться більше алкалоїдів, що активують а2-адренорецептор, включаючи і такий важливий для нас з вами мітрагінін (блокатори цього рецептора все ще залишаються в рослині, але їх набагато менше, ніж активаторів), що призводить до посилення аналгетичного ефекту кратома та помітної седації у великих дозах. З зеленими сортами все навпаки: хоча в рослині, так само, присутні як агоністи, так і антагоністи а2 рецепторів (структурно подібні до алкалоїдів Йохімбе, і, в першу чергу, йохімбіну), кількість алкалоїдів-антагоністів, цього рецептора значно більша, що і викликає , насамперед, специфічний стимулюючий ефект, який, втім, викликається не лише вищезгаданими сполуками.

Сім розрізу фармакології кратома було присвячено так багато тексту, оскільки саме він дає зрозуміти різницю зелених, білих і червоних сортів кратома, які, фактично, є одним і тим же штамом, але зібраним у різний час.

Також, варто згадати про алкалоїд риннофіліну.

Ця сполука також міститься в рослині, яка називається «котячий кіготь» (лат. Uncaria tomentosa).

Він структурно подібний до мітрагінін-псевдоіндоксилу, проте, має інші фармакологічні властивості. Ріннофілін є антагоністом NMDA-рецепторів, а також блокатором кальцієвих каналів.

NMDA-рецептори – це один із видів рецепторів глутамату. Їхня назва є абревіатурою сполуки N-Methyl-D-Aspartate – структурного аналога глутамату і селективного агоніста цих рецепторів. Розбирати функції NMDA-рецептора було б непросто для читача, а тому ми зупинимося безпосередньо на функціях їх антагоністів.

Антагоністами NMDA-рецепторів є такі відомі сполуки, як, наприклад, кетамін, мемантин, амантадин, метоксетамін, кінурена кислота та безліч інших психотропних сполук.

NMDA-антагвони часто називають «дисоціативами». Хоча не для всіх блокаторів цього рецептора характерна дисоціативна дія.

Вони мають потужний знеболюючий потенціал, захищають нейрони від ексайтотоксичності (ексайтотоксичність – це така собі «перевантаження» нервових клітин, при якій виділяються надмірні кількості збуджуючих нейромедіаторів, що призводить до каскаду реакцій, що знищують клітину).

Також, NMDA-антагоністи підвищують нейропластичність (тобто, здатність мозку до формування нових нейронних зв’язків, зміну вже сформованих та створення нових нервових клітин), що відбувається завдяки, що викликається цими речовинами, викиду різних нейротрофінів, таких як фактор зростання нервів – BDNF.

Це, у свою чергу, дає можливість NMDA-антагоністам, давати швидкий антидепресивний ефект, що проявляється у перші ж години-добу після застосування, а не через 2-4 тижні прийому, як у класичних антидепресантів.

З цієї причини, у 2019 році, у США було дозволено, і розпочато випуск назальних спреїв з S-кетаміном (лівообертальний ізомер кетаміну), які, відтепер, як допоміжна терапія, разом із класичними антидепресантами, застосовуються для лікування ТРД – терапевтично-резистентних депресій. Так називають депресію, яка не піддається лікуванню, як мінімум, двома адекватно призначеними антидепресантами різних груп, або коли успіх лікування у всіх випадках неповний. Тепер у людей з такими тяжкими випадками з’явився шанс на ведення нормального життя, адже результати такої комбінованої терапії, де ескетамін застосовується у непсихотропних дозах від двох разів на тиждень до одного разу на два тижні, виявилися дуже вражаючими.

Також відомо, що NMDA-антагоністи уповільнюють зростання толерантності до багатьох речовин і препаратів, а також прискорюють зниження толерантності при тривалому утриманні. Це може бути однією з причин того, що толерантність до ефектів кратома зростає значно повільніше, ніж зростає толерантність до будь-яких інших опіоїдів.

До того ж, блокуючи NMDA-рецептори та кальцієві канали, риннофілін робить свій внесок у потужний знеболюючий потенціал кратома. Також це дає протисудомний ефект і знижує тиск.

Важливо відзначити факт вмісту в кратомі, крім його алкалоїдів, ще й великої кількості біоактивних сполук, подібних (і ідентичних) антиоксидантів, що містяться в зеленому чаї і все в тій же Uncaria tomentosa.

>

Це такі сполуки, як: епікатехін, епігалокатехін, галлат епігаллокатехіну, галлат епікатехіну, а також багато інших поліфеноли та флавоноїди.

Багато з цих сполук позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи, сприяють контролю рівня глюкози в крові, і мають потужні протизапальні ефекти, причому їх вміст у кратомі вищий, ніж у зеленому чаї.

Тому, кратом сильно підвищує імунітет.


Кратом у медицині

Міцний відвар зупиняє діарею. Хоча, якщо ви отруїлися, краще не приймати кратом, оскільки можлива сильна нудота. До того ж, інфекції, що міститься в кишечнику, краще вийти з нього природним шляхом, ніж залишатися всередині організму.

Втім, якщо діарея викликана не бактеріальною/вірусною інфекцією, а іншими факторами, або триває багаторазово, і безперервно, кратом добре допоможе.

Кратом прискорює одужання при застудних захворюваннях. Завдяки цій властивості, він зменшує шанси ускладнень, пов’язаних із хворобою. Однак це не привід відмовлятися від антибіотиків, якщо їх призначив лікар.

Кратом допомагає боротися з болями різного походження: починаючи з травматичних, закінчуючи головними болями і болями в спині (у тому числі хронічними), а також онкологічними.

Добре відомі протитривожні та антидепресивні ефекти кратома, у першому, що не поступається бензодіазепінам. Однак, кратом куди безпечніше, і менш аддиктивний.

Втім, зловживати цією властивістю не варто через причини, розписані вище.

Для багатьох людей, кратом може стати чудовою замісною терапією, застосовною при зловживанні алкоголем, тютюном і опіоїдами, більш потужними ніж кратом (а кратом, за своєю адиктивністю, значно слабше кодеїну і бупренорфіну (і навіть слабше тютюну), володіючи, при сильним знеболюючим ефектом).

Але, задля справедливості, варто згадати, що, як етанол, так і нікотин, хоч і опосередковано (через цілий каскад реакцій), але також мають опіоїдні ефекти, причому, дуже помітні.

До речі, кинути курити кратом допомагає не тільки завдяки сильному полегшенню синдрому відміни, а також, не тільки через зниження тяги до сигарет, а й через сильну нудоту, при поєднанні тютюну та кратома, що пояснюється взаємною активацією блювотного центру.

Таким чином, виходячи з усього вищенаписаного, можна зробити висновок, що кратом, крім застосування в рекреаційних цілях,може бути використаний як добрий і натуральний засіб для лікування безлічі недуг, або, як мінімум, для усунення їх симптомів і прискорення одужання. Купити кратом зможете у нашому магазині.

І на цій ноті, мабуть, варто закінчити цю статтю. Попереду на вас чекає ще багато нових.

Живіть з гарним настроєм, пийте чай і будьте здорові!

Залишити відповідь